Produkter

ABAS Protect har ett omfattande produktsortiment för områdesskydd av olika typer och i olika säkerhetsklasser. Vi kan dessutom anpassa produkter efter kunds önskemål och behov.

Skydd i vardagen erbjuds i form av produkter för villa & herrgård, främst stängsel och grindar i olika utföranden. Motsvarande utbud finns även för förskola & barnstuga, liksom för äldrevård och andra typer av verksamheter med behov av inhägnader för att skydda människor och markera gräns.

Villastängsel

För industrin finns ett större sortiment av stängsel och industrigrindar i alla upptänkliga varianter, inklusive slaggrindar, gånggrindar, vikgrindar och skjutgrindar i olika skyddsklasser och med varierande beständighet.

ProGate Pro

ABAS Protect erbjuder även ett kompletterande sortiment av rotationsgrindar, bommar och diverse andra produkter för ett fullgott områdesskydd.

Bom ES

ABAS Protect står även för service- och reparationsprogram i olika servicenivåer, som dygnet runt-beredskap med mera. Även konstruktion och specialtillverkning av varjehanda verkstadsmekaniskt slag utförs av ABAS Protect, som till exempel specialsmide för butiker eller hemmet.

Konstruktion och utveckling

Två segment: bättre för både säkerheten och plånboken

ABAS Protect har differentierat produktsortimentet i två segment: Bas respektive Pro. Till Bas-segmentet hör de produkter som ligger på en prismässigt generösare nivå och som kan konkurrera med de billigaste områdesskydden på marknaden utan att göra avkall på robusthet och kvalitet. Kvalitativt håller således även områdesskydd i Bas-segmentet hög klass. Ett sådant konkurrenskraftigt produktsegment är möjligt tack vare standardisering i hela kedjan och inköp av råmaterial i större kvantiteter.

Produkter i Pro-segmentet ställer högre krav på säkerhet, tillförlitlighet, livslängd och flexibilitet, men därmed också med nödvändighet till ett högre pris. Produkter i Pro-segmentet nyttjas med fördel vid höggradigt slitage, exempelvis grindar som stängs och öppnas med hög frekvens, eller när omständigheterna i övrigt är extra påfrestande. Även kundanpassade lösningar faller under Pro-segmentet.

Jämförelse
Segment / egenskaper Bas-segment Pro-segment
Säkerhet ★★★ ★★★★★
Pris­nivå ★★★★★ ★★★
Tillför­litlighet ★★★ ★★★★★
Underhålls­behov ★★★ ★★★★★
Flexi­bilitet ★★ ★★★★★
Livs­längd ★★★★ ★★★★★