Skjutgrindar

ABAS Protect utvecklar, tillverkar och monterar ett brett sortiment av robusta och funktionella skjutgrindar av högsta kvalitet, i ett tillämpningsspektrum som täcker allt från områdesskydd vid tung industri till väldimensionerade grindar vid privata infarter, villor och herrgårdar. ABAS Protect erbjuder här den kraftfulla motorskjutgrinden ProGate i ett antal utföranden, liksom ett par enklare manuella modeller.

ProGate Bas skjutgrind
ProGate Bas skjutgrind

ProGate Bas är en fribärande skjutgrind med dagöppning upp till 8 m. Grinden utgör grunden för ABAS Protects ProGate-sortiment i en rad olika modeller och med otaliga möjligheter till anpassning med hjälp av olika tillbehör för bland annat radio- och tidsstyrning.

ProGate Pro
ProGate Pro

ProGate Pro är en fribärande enkel- eller dubbelflyglig skjutgrind med dagöppning 4–12 meter per flygel, sammanlagt upp till 24 meter. Grinden är utrustad med omfattande skydd och har rikliga tillbehör.

ProGate hängskjutgrind
ProGate hängskjutgrind

ProGate hängskjutgrind är en fribärande skjutgrind med dagöppning upp till 16 m och höjd upp till 6 m. Grindarna hänger i toppmonterad skena. Hängskjutgrindar tillverkas som specialprodukt. Vanliga tillämpningsområden är korrektionsanstalter, industri och kommunala anläggningar.

Prosite
Prosite

ProSite är en fribärande skjutgrind för tillfällig eller permanent uppställning med dagöppning upp till 6 m. Grinden har integrerade betongfundament och ställs bara rakt ner på marken. Anslut 230 V europahandske och grinden är driftklar. Styrsystem och motor är integrerade i grindens stativ.

Skjutgrind TRM
Skjutgrind TRM

Skjutgrind TRM är en fribärande motordriven skjutgrind försedd med grindstativ av profilrör. Grinden är profilfylld. Grindbladets höjd är cirka 2 m och försett med två rader taggtråd så att totalhöjden blir cirka 2,4 m. Avstånd mellan mark och grindblad är cirka 100 mm vid fundamentet. Grindbladet löper mellan fyra bärhjul.

Manuell skjutgrind US
Manuell skjutgrind US

ABAS Protects modell US är en manuell skjutgrind som är lätt att öppna och stänga. US-grinden ger samma goda områdesskydd som traditionella slaggrindar. Till skillnad från slaggrindar löper grinden utmed stängsellinjen vilket minskar risken för påkörningsskador och sparar värdefullt utrymme. Konstruktionen gör att grinden följer marknivån, vilket underlättar när marken lutar i grindöppningen och /eller i stängsellinjen.