ABAS Protect: stängsel, grindar och områdesskydd

ABAS Cloud Link är nu tillgängligt för kunder, återförsäljare och servicepersonal. Se status för din grind och kontrollera den direkt från webben.
Under kommande år lanserar ABAS Villagrind 2018, med design och funktionalitet i paritet med Barnstugegrind 16.

Kalender

-

 


Industrigrindar

SlaggrindarProgate Bas skjutgrindTRM skjutgrindProFold vikgrind

ABAS Protect utvecklar och tillverkar ett brett program av grindar för industrin, med tillhörande stängsel, passagesystem och annan kringutrustning för ett heltäckande områdesskydd. Robusta skjutgrindar eller slaggrindar med motorpaket som tillval kan kombineras med gånggrindar för passagekontroll vid byggarbetsplatser och liknande.

Industristängsel

IndustristängselProNet panelstängselProFence palissadstängselHögsäkerhetsstängsel

ABAS Protect konstruerar och tillverkar stängsel i fyra säkerhetsnivåer, med nivå 1 som grundläggande nivå för att hindra obehöriga från att beträda ett område eller skydda barn och andra från att avlägsna sig från ett definierat område. Säkerhetsnivå 4 utgör å andra sidan grunden för produkter med höggradig säkerhet i miljöer som kriminalvård, kraftanläggningar med mera.

Villa och förskola

VillastängselHerrgårdsgrind och -staketProGate residensFörskolegrind BS-16

För säkerhet i vardagen erbjuder ABAS Protect områdesskydd för villor, herrgårdar, förskolor och liknande privata miljöer med behov av att såväl markera gräns som att hindra barn och andra från att avlägsna sig från området. ABAS Protects villastängsel kan här kombineras med ett antal olika grindar speciellt framtagna för villamiljöer, trädgårdar med mera för att definiera ett fullgott skydd.