Bommar motoriserade Pro

Två segment: bättre för både säkerheten och plånboken progate bas  Pro Segment

ABAS Protect har differentierat produktsortimentet i två segment: Bas respektive Pro. Till Bas-segmentet hör de produkter som ligger på en prismässigt generösare nivå och som kan konkurrera med de billigaste områdesskydden på marknaden utan att göra avkall på robusthet och kvalitet. Kvalitativt håller således även områdesskydd i Bas-segmentet hög klass. Ett sådant konkurrenskraftigt produktsegment är möjligt tack vare standardisering i hela kedjan och inköp av råmaterial i större kvantiteter.

Produkter i Pro-segmentet ställer högre krav på säkerhet, tillförlitlighet, livslängd och flexibilitet, men därmed också med nödvändighet till ett högre pris. Produkter i Pro-segmentet nyttjas med fördel vid höggradigt slitage. Även kundanpassade lösningar faller under Pro-segmentet.

Se menystruktur till vänster för att filtrera ert urval.

Motorbom ELKA ES30
Sista produkten i lager
Motorbom ELKA ES30 (Lagerrensning endast detta exemplar) 
12 493,75 kr
12 493,75 kr Per st
Motorbom ES
ABAS Protect kan erbjuda ett komplett sortiment av motordrivna bommar med bomlängder från 2–12 m, samt med tillförlitlig och robust konstruktion med ett avancerat styrsystem för alla tänkbara bomapplikationer.