Grindar

ABAS utvecklar och tillverkar ett brett program av grindar för industrin, med tillhörande stängsel, passagesystem och annan kringutrustning för ett heltäckande områdesskydd. Robusta skjutgrindar eller slaggrindar med motorpaket som tillval kan kombineras med gånggrindar för passagekontroll vid byggarbetsplatser och liknande.

Vårt omfattande utbud av skjutgrindar inkluderar såväl manuella och motoriserade varianter som mobila och upphängda alternativ, i ekonomiskt fördelaktigt Bas-sortiment likväl som i säkerhetsmässigt mer fördelaktigt Pro-sortiment. Skjutgrindar finns för industri, näringsliv och offentliga organisationer, men även i form av villagrindar för konsumenter.

Se vår grindbroshyr nedan för mer info och inspiration

Motoriserade Grindar                     Persongrind

                               

Nedan alla grindar i sortimentet. Se menystruktur till vänster för att filtrera ert urval.

Progate Lansen
ProGate Lansen är en tillförlitlig skjutgrind framtagen för industriella applikationer. Grindens genomtänkta design gör den robust, stabil och lite lättare. Trots detta har avkall inte gjorts på kvalitet och driftsäkerhet. Därför är Progate Lansen ett utmärkt alternativ vid många tillämpningar.
ProSite mobil hängskjutgrind
ProSite är en fribärande mobil skjutgrind för tillfällig eller permanent uppställning med dagöppning upp till 6 m. Grinden har integrerade betongfundament och ställs bara rakt ner på marken. Anslut 230 V europahandske och grinden är driftklar.